Medlem

Vi behöver dig

Djurskyddet Västervik och katthemmet Lyckan skulle inte finnas om det inte vore för våra medlemmar. Men vi behöver bli fler i vår kamp för våra fyrbenta vänner!

Vill du bli medlem?

Avgift: 225 kr/år
Familjeavgift: 250 kr/år
Ungdomsavgift (under 18 år) 50 kr/år

Skicka ett e-mail till oss där du skriver att du vill bli medlem så skickar vi ett inbetalningskort till dig.

Medlemsförmåner

Medlemstidning
Som medlem i Djurskyddet Västervik får du riksorganisationens medlemstidning ”Djurskyddet” som ges ut 4 ggr per år. Tidningen tar upp aktuella svenska djurskyddsfrågor. Fokus ligger på Sverige, men även internationella frågor berörs.